Toimittajien valinta

Toimittajan valinnassa kiinnitämme erityistä huomiota heidän kykyyn tuottaa hyvää laatua ja vaadimme, että toimittajamme ovat ISO9001 ja ISO 14001 sertifioituja.

Edellytämme kaikkien toimittajiemme toimivan voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti sekä toiminnan olevan eettisesti kestävällä pohjalla.

Toimittajiemme tulee noudattaa DynaCircuit Oy:n hyvän liiketoimintatavan periaatteita (Code of Conduct), esimerkkinä siihen sisältyvä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen noudattaminen.

 

 

 


Toimittajaksi hyväksymisprosessissamme on kuusi vaihetta. Pyydä tästä meiltä lisätietoja !