Toimittajien seuranta

Seuraamme jokaista lähetystä ja levyjen valmistumista pitääksemme toimitukset aikataulussa.

Tehtaat on jaoteltu kuuteen eri luokkaan A, B, C, D, E ja F, toimitusvarmuuden ja laatutason mukaan.

Lisäksi määrittelemme ensisijaisen ja toissijaisen toimittajan sekä varalla olevat toimittajat kyvykkyyden, hinnan, palvelutason, tarjouksien vasteajan ja IPC vaatimusten noudattamisen perusteella.

Toimittajien seurannan määrittelemme viikoittain, kuukausittain ja kerran vuodessa tapahtuvaksi.

1. Kerran viikossa käydään läpi toimitusvarmuus ja laatutaso

2. Kuukausittain tehtaiden kanssa pidetään laatutapaaminen

3. Vuosittainen auditointi